SEO-analys: 27 steg till en lyckad SEO-analys (gratis)

Undrar du hur man gör en SEO-analys? Eller vilka verktyg används i analysen? Då har du landat på rätt sida!

En SEO-analys innebär att du granskar en webbplats för att se till att den är sökmotoroptimerad. Det handlar i stort sätt om att analysera hur sökmotorvänlig webbplatsen är uppbyggd både från ett tekniskt och ett innehållsmässigt perspektiv. Analysen innefattar även Off-site SEO-analys som i princip är en analys av länkar.

Guiden nedanför visar hur du kan göra en gratis SEO-analys på din webbplats helt själv. Du kommer att bli din egen sökmotorexpert, så häng med!

De 28 stegen som du kan läsa om nedan kan delas in i följande sektioner:

 • Förberedelser inför SEO-analysen (steg 1-2)
 • Analys av webbplatsens laddningstid. (steg 3-7)
 • Analys av webbplatsens struktur (steg 8-17)
 • Analys av målsidors innehåll och struktur (steg 18-24)
 • Off-site SEO-analys – länkar (steg 24-27)

Förberedelser inför SEO-analysen (steg 1-2)

1. Redogör för dina primära SEO mål

Innan du börjar den detaljerade SEO-analysen av din webbplats ska du ha en strategi och tydliga mål för att veta vad du optimerar för. Det är därför viktigt att du vet vad dina viktigaste sökord är, dvs. de sökord som just dina webbsidor (URL) ska synas för.

Var noga med att du fokuserar på de korrekta söktermerna. Optimera alltså inte entydigt baserat på största sökvolym, utan fokusera istället på de relevanta söktermer som kan driva konverterande trafik. Du vill ju driva trafik med de nyckelord som kan driva värdefull trafik till din webbplats.

Om du inte riktigt vet hur du definierar dina viktigaste sökord kan du börja med att läsa inlägget om sökordsanalys, innan du läser vidare.

2. Analysera hur du rankar i nuläget

Efter att du har utrett vad dina mål är så vet du vilka sökord du måste synas för. Först och främst kan du med hjälp av Google Analytics, eller liknande analysverktyg, kolla vilka sidor som driver organiskt trafik till webbplatsen. Du är främst intresserad av att veta hur din webbplats syns för dina viktiga nyckelord, dvs. att utreda hur dina organiska sökord placeras på sökmotorer.

Detta är en relativt enkel process eftersom det finns flera verktyg avsedda för just detta ändamål. Exempel på sådana verktyg är Ahrefs (betald), Accuranker (betald) eller Google Search Console (gratis).

Genom att analysera dina sökordsplaceringar får du svar på viktiga frågor som:

 • Vilka milstolpar har du redan nått? (dvs. sökord du redan rankar för)
 • På vilka sökord rankar du dåligt? (dvs. målsidor som behöver optimering)

Det viktiga här är alltså att identifiera hur dina nyckelord presterar i dagens läge och sedan skapa en plan för hur du ska öka synligheten på sökorden.

Bra! Då kör vi igång med hur du kan SEO-analysera din webbplats…

SEO-analys av webbplatsens laddningstid. (steg 3-7)

Långsamma webbsidor är onekligen något vi alla blir irriterade på. Därför har webbsidors laddningstider blivit allt viktigare inom sökmotoroptimering och något som beaktas av Googles rankbrain.

Nedan följer några tips på hur du analyserar webbsidans hastighet och vilka gratisverktyg som hjälper dig i processen.

3. Granska antalet server requests

SEO-analysen kan bli ganska tekniskt inriktad, som exempelvis när du analyserar webbplatsers laddningstider.

Dina webbsidor består av ett visst antal resurser som webbläsaren måste hämta innan den kan visualisera något på besökarens skärm. Dessa resurser kan vara allt ifrån fonter till bilder, javascript filer osv. Ju fler resurser som måste laddas, desto längre tid tar processen (trots att vi i de flesta fall snackar om några millisekunder).

Hur många server requests har din webbsida?

Antalet server request kan du lätt utreda med gratisverktyg som exempelvis Pingdom tools. Du behöver endast klistra in din URL och låta verktygen göra arbetet för dig. Nedanför ser du en skärmavbild på Pingdom tools.

SEO-analys exempel på Pingdom server requests.

Du kan även granska detta direkt på din webbläsare, till exempel med developer tools i Chrome-webbläsaren. Fördelen med detta är att du kan analysera alla resurser mer i detalj, vilket i vissa fall kan vara användbart.

Så här ser du antalet requests via Chromes developer tools:
1. Öppna Chrome-webbläsaren.
2. Navigera till webbsidan du vill analysera.
3. Högerklicka var som helst på webbsidan och tryck på Inspektera (eng. Inspect).
4. Välj Nätverk (eng. Network) från övre panelen i developer tools.
5. Uppdatera sidan.
6. Nu ser du antalet server requests i nedre panelen i developer tools.

Det är alltså mycket enkelt. När du har gjort detta kan du gå in i detaljer och inspektera varje enskild server request. Om du hittar onödiga element ska du helt enkelt ta bort dem.

För wordpress-användare kan det vara smart att kolla om eventuella resurser från oanvända tillägg (plugins) finns kvar på sidan. Om det finns ska du se till att radera dem så att de inte laddas i onödan.

4. Ladda inte onödiga fonter

För att vara konsekvent i din design lönar det sig att använda samma font(er) över hela webbplatsen så att det ser enhetligt och snyggt ut.

Det handlar dock inte endast om det visuella intrycket. Fonter kan påverka laddningstiden negativt om flera fonter måste laddas av webbläsaren.

Om möjligt sträva att använda web safe fonts, på grund av följande viktiga orsaker:

 • Kompatibilitet – Dessa fonter stöds av de flesta webbläsarna.
 • Laddningstid – De kan öka prestandan jämfört med fonter som laddas från din server.

5. Identifiera tunga bildfiler

Detta är SEO-analysens guldgruva! Speciellt om du aldrig har optimerat dina bilder.

Bilder är ofta de tyngsta filerna på webbsidan. Om du inte har gjort någon form av bildoptimering har du förmodligen en del att göra. I många fall kan originalbilder komprimeras med omkring 80% utan att försämra kvaliteten märkbart.

För att analysera dina bilder finns det riktigt bra gratis verktyg från Google. För att snabbt få en indikation på vilka bilder som borde optimeras kan du göra en Google Page Speed Insights test.

SEO-analys av bildstorlek med Google Page Speed Insights verktyget.

Du behöver endast klistra in den URL du vill analysera, så berättar verktyget vilka bilder som borde komprimeras. Den använder Googles senaste webbanalysverktyg, Lighthouse, som utöver flera andra faktorer analyserar hur bilder kan optimeras på sidan. Lighthouse kan också användas via Chrome Developer Tools i fliken ‘Audits’.

6. Bli av med redirect-kedjor

Att kontrollera dina redirects är en viktig del av SEO-analysen på grund av många orsaker. Har du drivit din webbsida en längre tid så kanske du har blivit tvungen att omdirigera (redirect) URL:er vid omstrukturering av webbplatsen. Om detta känns bekant lönar det sig att granska om du kan identifiera:

 • långa redirect-kedjor för specifika URL:er, eller
 • stort antal enskilda redirects som kunde omdirigeras med en redirect istället, en “bulk redirect”.

Varje redirect skapar nämligen en längre väntetid då webbläsaren steg för steg försöker förstå vad slutdestinationen ska vara.

7. Kolla om du har caching aktiverat

Detta är en viktig del av SEO-analysen! Caching innebär att webbläsaren sparar, eller mellanlagrar, något från webbsidan i webbläsarens minne för att inte behöva ladda dessa resurser igen nästa gång de behövs. Med hjälp av caching kan webbadministratörer skapa snabbare webbplatser och bättre upplevelser.

Google Page Speed Insights verktyget ger dig tips på resurser som du kanske borde cachea istället för att ladda om varje gång en sida laddas. Du ska speciellt se till att lagra alla statiska element som förekommer på flera sidor i cacheminnet. Du ska även specificera tiden för hur länge de ska hållas kvar i cacheminnet.

Om du använder WordPress kommer du långt genom att installera tillägg som är skapade för just detta ändamål. Själv använder jag gratisversionen av WP Fastest Cache som jag även kan rekommendera. Det finns också andra verktyg som gör exakt samma sak om du vill jämföra några innan du gör ditt slutliga beslut.

Kom ihåg att dessa verktyg måste inställas korrekt för att få bästa värde/effekt från dem.

SEO-analys av webbplatsens struktur (steg 8-17)

Som det framgår ovan finns det många olika delområden du kan förbättra för att uppnå en snabb webbsida som både besökarna och Google värderar högt. Det är dock endast en bit av hela optimeringsprocessen. De följande punkterna tipsar om hur du kan analysera och optimera webbplatsens struktur.

8. Är dina primära sökord i fokus i webbplatsens arkitektur?

En logisk kategorisering av webbsidans sektioner gör det lättare för besökare och sökmotorer att avgöra vad din webbsida handlar om. Se därför till att dina primära sökord är prioriterade i webbplatsens struktur. Första steget är att du ser till att du dina primära sökord har korta URL:er och helst är förstanivå-sidor i URL-strukturen (som exemplifierat nedan).

 • www.exempel.se/ditt-primära-sökord
 • www.exempel.se/ditt-primära-sökord-2
 • www.exempel.se/ditt-primära-sökord-3

Utöver URL-strukturen ska du tänka på att dessa sidor länkas till från navigeringsmenyn, sidfoten, breadcrumbs, interna länkar osv. Alla dessa har en stor inverkan på interna länkstrukturen vilket gör dem till mycket väsentliga delar av en SEO-analys.

9. Är din navigering fullständig?

Din navigeringsmeny ska innehålla dina primära nyckelord och därmed även dina viktigaste sökord.

På det här sättet säkerställer du att de viktiga sidorna länkas till från alla sidor, samt att dina viktigaste sidor kan nås från webbplatsens alla sektioner. En bra navigeringsmeny är definitivt bra både för sökmotoroptimering och användarvänlighet.

10. Innehållets tillgänglighet

Se även till att alla sidor länkar vidare till sidorna i lägre nivåer i URL-strukturen för att göra allt relevant innehåll tillgängligt för besökarna och sökmotorers spindlar (crawlers). På detta sätt bildas en naturlig stig djupare in i strukturen, som exemplifierat nedan:

www.exempel.se/nivå1 > www.exempel.se/nivå1/nivå2

www.exempel.se/nivå1/nivå2 > www.exempel.se/nivå1/nivå2/nivå3

Detta är extra viktigt om navigeringsmenyn inte länkar till alla sidor på webbplatsen, eftersom det då kommer det finnas flera sätt för spindlarna att hitta allt innehåll på webbplatsen.

Utöver detta kan det ha en positiv inverkan på rankings då det tydligt framgår att din sida inkluderar mer fördjupad information i de lägre nivåerna (/nivå2, ‘/nivå3’ etc.).

11. Breadcrumbs (länkstig)

Breadcrumbs hittas ofta högt uppe på landningssidan. De visar var på webbplatsen du befinner dig genom att illustrera en länkstig hela vägen tillbaka till första sidan.

Länkstigen förbättrar främst användarvänligheten genom att ge användaren mer kontroll. Den kan även göra att dina sökresultat i SERPen ser snyggare ut då de olika nivåerna presenteras istället för hela URL:en.

Trots att länkstigen förmodligen inte kommer att ha en väldigt stor effekt på dina rankings rekommenderar jag starkt att du implementerar breadcrumbs på din webbplats. Detta gör att du automatiskt får flera interna länkar till dina viktigaste sidor, eftersom varje sida länkar till sina överordnade sidor.

12. Länka till dina tillitstärkande sidor

I din SEO-analys ska du också se till att dina tillitstärkande sidor såsom “Om oss”, “Kontakta oss” och “Cookiepolicy” är lättillgängliga (i navigeringsmenyn).

Googles “E-A-T” algoritmuppdatering (Expertise, Authority & Trustworthiness), som lanserades 2018, lägger mer vikt just på trovärdighet och auktoritet. Med uppdateringen vill man i korthet gynna webbplatser med högre expertis, auktoritet och trovärdighet. Du kan läsa mer om detta i Googles uppdaterade riktlinjer.

13. Din URL ska endast kunna användas i ett format

Nu menar jag exempelvis att du inte har både en http:// och https:// version tillgänglig. Samma gäller när man skriver URL:en med eller utan www.. Till exempel när du slår in SEO-tips.se i URL fältet borde sidan alltid synas utan www. och med https://, såhär:

 • https://seo-tips.se

Inte så här:

 • http://seo-tips.se/
 • http://www.seo-tips.se/
 • https://www.seo-tips.se/

Alla de andra varianterna ovan ska ha en 301 redirect till den primära sidan.

14. Kontrollera att dina sidor indexeras av Google

Detta är super relevant att inkludera i din SEO-analys. Om Google inte indexerar dina sidor kommer du naturligtvis inte att kunna ranka med innehållet.

Detta gör du enkelt och gratis med hjälp av Google Search Console. Där kan du se hur många sidor du har indexerat.

Du kan också göra det manuellt på Google genom söka på domänens alla sidor. Exempel på hur man gör detta kan du se nedan.

Exempel på seo-analys: Att hitta indexerade sidor på Google.

Om du kan se att sidor fattas från Googles index ska du se till att dessa sidor inte blockerar sökmotorer med x-robots-tag.

15. Kolla så att du inte har duplicate content på webbplatsen

Något som kan leda till allvarliga konsekvenser är om du har samma innehåll på flera sidor (bortsett från navigering, sidebar, sidfot osv.). Se därför till att du inte har kopierat innehåll från en av dina sidor till en annan. Du kan kontrollera ifall du har duplicate content med verktyg som exempelvis Siteliner.

Webbshops är ett bra exempel på webbplatser som kan ha landningssidor som har mer eller mindre samma innehåll, vilket beror på att sidorna marknadsför samma produkt. Skillnaden mellan sidorna kanske är att de säljer samma produkt i olika färger. Om du känner till detta så ska du se till att använda en canonical-tag, för att specificera vilken version som är den primära versionen. På så sätt undviker du att bli straffad för duplicate content av Google.

16. Granska även om andra webbplatser har kopierat ditt innehåll

Kolla även att ingen har kopierat ditt innehåll eller vice versa. Google gillar inte att material kopieras från andra webbplatser. Du kan använda exempelvis Copyscape verktyget för att identifiera andra sidor som kopierar ditt innehåll.

Beroende på fallet och dess allvar kanske du vill göra något av de följande åtgärderna:

 • Kontakta den andra webbplatsens administratör och be dem ändra innehållet.
 • Ändra ditt eget innehåll (om det inte är tydligt att de andra har kopierat ditt innehåll).
 • Kontakta relevanta myndigheter (om det är allvarligt och bryter lagar).

17. Leta efter brutna länkar och fixa dem

Analysera länkarna på din webbplats och se till att det inte finns några brutna länkar. Med brutna länkar menar jag alltså länkar som inte leder någonstans (eller till en 404 sida).

Brutna länkar kan skapas om du t.ex. har bytt URL för en sida och ingen redirect har gjorts från den gamla adressen till den nya adressen. Från SEO synvinkel är detta viktigt eftersom både interna och inkommande länkar överför länkvärde, vilket försvinner om länken är bruten.

SEO-analys av målsidors innehåll och struktur (steg 18-24)

Nu har du analyserat element som är viktiga för hela webbplatsen, inte endast enskilda inlägg. Nu är det dags att gå mer in i detaljer och analysera dina specifika inlägg och sidor. Börja med att prioritera dina sidorna och så börjar du systematiskt analysera och optimera dem.

18. Se till att sidan har en tydlig titelstruktur

Detta är en av de grundläggande punkterna i en SEO-analys. Innehåll på webbsidan ska vara lättförståeligt för sökmotorer. Detta innebär bland annat att alla sidor ska ha en titel (H1), så att Googlebot ska förstå vad just den sidan handlar om. Se också till att du endast har en H1 och de övriga rubriker är h2, h3 osv.

SEO-analysen inkluderar granskning av titelstrukturen: H1, H2, H3 osv.

19. Rubriker ska innehålla relevanta nyckelord

Din H1 ska innehålla inläggets primära nyckelord. Utöver detta ska du sträva till att nämna nyckelordet i andra rubriker också.

Tips! När du gör en sökordsanalys ska du kolla efter långa svansar som inkluderar ditt nyckelord (eng. long tail keywords). Dessa kallas även för latenta semantiska nyckelord (LSI-keywords) och förekommer ofta som förslag i Googles sökfält när du börjar skriva något i sökfältet. Använd sedan dessa i dina rubriker. Dessa kan tillfredsställa användarnas sökintention och samtidigt ses som relevant innehåll av sökmotorer.

Så hittar du långa svansar till ditt nyckelord med hjälp av sökmotorn

20. Sökordsdensitet

Vad är primära nyckelordet för inlägget du analyserar? Se till att nyckelordet förekommer tillräckligt ofta i innehållet. Att avgöra vad en bra sökordsdensitet är varierar från bransch till bransch, men för att komma igång kan du sträva till att ha en sökordsdensitet mellan 1-3%.

Tips! Undersök de landningssidor som toppar sökresultaten med dina sökord och räkna ut vad sökordsdensiteten är. Detta ger en indikation om vilken sökordsdensitet gäller i din bransch.

21. Kontrollera att bilder beskrivs i alt-taggen

Att optimera bilder för att ladda snabbare är endast ett steg i bildoptimeringen. Du ska även se till att dina bilder beskrivs i html koden så att sökmotorer förstår vad de illustrerar. Detta gör du i alt-taggen (eng. alternative text), var du helt enkelt beskriver vad bilden illustrerar.

Se även till att du har relevanta sökord i alt-taggen. Alt-taggen är nämligen den primära källan Google använder för att avgöra bilders relevans i sökresultaten.

22. Finns det interna länkar?

Sträva alltid att inkludera länkar från dina sidor till dina andra inlägg när det är relevant. Det är inte endast bra för SEO eftersom interna länkar också kan skapa bra upplevelser på webben. Så läs genom dina inlägg och inkludera interna länkar till relevanta sidor.

Från SEO synvinkel lönar det sig att prioritera några viktiga sidor som länkas till oftare än till de övriga sidorna. Google Search Console kan du se vilka av dina sidor har flesta interna länkar. I det optimala läget är det dina viktigaste sidor som toppar listan

Kom ihåg att interna länkarna ska helst inkludera den länkade sidans primära nyckelord.

23. Kontrollera att meta titel och beskrivning är specificerade

Se till att alla dina sidor har en meta titel och meta beskrivning. Dessa kallas även för SEO-titel och SEO-beskrivning. Det är viktigt att du inkluderar det primära nyckelordet, samt några av de viktigaste sekundära nyckelorden i metatexterna. Utöver detta ska de vara lockande för att få så många klicks som möjligt!

Off-site SEO-analys – länkar (steg 24-27)

Denna artikel har fokuserat på analys av on-site element, men vi får inte glömma länkarna! Länkbygge är en viktig del av sökmotoroptimeringen och därför ska du granska och se hur du ligger till med ditt länkbygge i förhållande till dina konkurrenter. Med konkurrenter menar jag alltså de som konkurrerar för samma sökord som du. Det behöver alltså inte vara dina direkta konkurrenter. I analysen ska du kolla på följande saker:

24. SEO-analys av länkar – hur många länkar har du jämfört med dina konkurrenter?

Om dina konkurrenter har flera länkar än du ska du sträva till att ta ifatt dem, speciellt om de rankar bättre än du. Avgör hur många länkar du behöver genom att analysera de högst placerade konkurrenterna. Hur många länkar som är tillräckligt är nämligen väldigt bransch- och sökordsspecifikt.

För att analysera hur många länkar webbplatser har rekommenderar jag Ahrefs, eftersom den ger en bra överblick över domäners inlänkar. De dåliga sidorna är att verktyget inte är gratis och att den inte hittar alla länkar i svenska marknaden, enligt min erfarenhet.

25. Gör samma analys igen, men nu för dina viktigaste landningssidor

Om du vill ta SEO-analysen till nästa nivå kan du fortsätta med detta. Djuplänkar (deeplinks) kan vara ett effektivt sätt att boosta SEO-prestanda för specifika landningssidor. De är länkar direkt till dina viktiga landningssidor istället för hemsidan.

Har du svårt att nå de högsta placeringarna trots att du har sökmotoroptimerat mer eller mindre allting? Då kanske du ska försöka få djuplänkar!

PS! Sträva också att få landningssidans primära nyckelord i ankartexten (ankartext = ordet eller frasen som länkar till din sida).

26. Har du fått nofollow länkar?

Om du har fått länkar som har “rel=nofollow” taggen i länken så ska du försöka kontakta länkgivaren och försöka konvertera den till en follow-länk. Detta eftersom nofollow länkar inte överför länkvärde på samma vis som normala follow länkar gör. Nofollow länkar identifierar du snabbt med verktyg som Ahrefs, men du kan även göra detta manuellt genom att undersöka länkens html kod med hjälp av Developer Tools.

27. Granska dina länkar och bli av med spam

De senaste åren har Google blivit striktare med länkkvaliteten. Det betyder alltså att inte endast mängden länkar avgör, utan även länkarnas kvalitet.

Detta goda initiativ från Google ledde till att Negativ SEO blev en stor grej. Negativ SEO går ut på att vissa aktörer strategiskt skapar spam-webbplatser som ser suspekta ut både för användarna och sökmotorer. Dessa sidor används sedan för att länka ut till andra webbplatser och på så vis ”smutsa ner” konkurrenters länkträd.

Inkludera därför en granskning av Negative SEO-länkar i din SEO-analys. Med hjälp av Googles Disavow Tool kan du anmäla länkar som inte är relevanta för dig.


Hoppas du har nytta av denna SEO-analysguide. Läs flera tips för sökmotoroptimering här. Vi ses på Google!

Tomas

Passion för SEO, CRO och i princip allt inom e-business.
Följ med mina tankar här på seo-tips.se