Så skriver du bättre SEO-texter

SEO-texter är skrivna för att placeras högt i sökresultaten på Google. Det låter kanske avancerat och tekniskt, men i slutändan handlar det främst om välskrivna brödtexter som besvarar besökarnas sökfrågor. En brödtext är alltså den löpande texten på en sida.

Det är vanligt att de första SEO-texterna ofta är dåliga, tyvärr. Men de blir bättre ju fler man skriver!

Detta beror oftast på att tankarna under skrivprocessen ENDAST kretsar runt optimeringsregler, eftersom tiotal bloggar har beskrivit detta som “det hemliga receptet” för att få ditt innehåll att ranka på Google.

Fokus borde istället ligga på att skapa bra innehåll som besvarar sökfrågor. Efter det kan du sökoptimera texten med olika tricks för att ge Googles algoritmer ledtrådar om att ditt innehåll är relevant.

Häng kvar så kikar vi närmare in på dessa tricks!

Det är iallafall klart att SEO-texter utan tvekan har en plats bland mina viktigaste tips till sökmotoroptimering.

SEO-text som både rankar och möter besökarnas förväntningar

Sökintention

Först och främst ska texten ha fokus på endast en sökfråga. Det betyder dock inte att du optimerar texten för endast ett nyckelord, eftersom flera specifika nyckelord kanske används för att få svar på en fråga. Exempel på detta kan vara synonymer och relaterade termer till ditt primära nyckelord.

Du ska alltså bestämma vad innehållet ska ranka för, men även vad besökarna är ute efter när de skriver in sökordet på Google. Efter det är din uppgift att tillfredsställa sökintentionen, dvs. besvara deras frågor och funderingar. Skippa allt annat flum.

En stor del av optimeringen kring ditt nyckelord kommer att ske naturligt när du besvarar sökfrågan.

Kvalitativt innehåll

Ofta, men inte alltid, är bra SEO-texter skrivna av experter inom ett område, eftersom texterna innehållsmässigt blir naturliga, kvalitativa och omfattande.

Det är därför inte konstigt att målet med Googles relativt nya uppdatering, E-A-T, är att gynna sidor med expertkunskap.

Som en biprodukt blir de även rika på relaterade termer till nyckelordet, vilket sakkunniga ofta använder naturligt.

I ditt fall är utgångsläget förmodligen något av följande:

 • Du är sakkunnig inom ditt område
  … då vet du vad du snackar om och mitt främsta tips är därmed att naturligt besvara sökfrågorna på bästa möjliga sätt.
 • Ämnet du skriver om är nytt för dig
  … är du en nyanställd copywriter som ska börja skriva om saker du inte har någon aning om? Då ska du börja processen med att läsa in dig på ämnet, förstå vad du snackar om och sedan påbörja skrivprocessen.

PS! Även om du är expert inom området så kan det finnas saker du har glömt att inkludera i din innehållsplan, vilket leder till mitt nästa tips.

Relaterade sökfraser

Genom att undersöka vilka relaterade sökningar folk gör på ditt nyckelord kan du få bra idéer på vad som borde inkluderas i dina SEO-texter. Med dessa menar jag alltså fraser som Google föreslår som relaterade sökningar når du slår in ditt nyckelord i sökfältet.

Exempel (i detta fall för sökordet bil):

Relaterade sökfraser på Google för sökordet 'bil'

Psst.. Kom ihåg ditt fokus! Tro inte på allt Google föreslår. Även irrelevanta förslag kan förekomma.

Som du ser ovan så kan vi få flera tips på relaterade sökningar till nyckelordet redan i sökmotorn. Om du däremot endast kan erbjuda begagnade bilar (som även finns bland förslagen) ska du istället fokusera på den specifika söktermens relaterade sökningar som visat här:

Ytterligare relaterade sökfraser för sökordet 'begagnad bil'

Som du kan se ovan så har du nu fått ännu bättre förslag för just ditt tema. Det är dock väldigt stort fokus på geografiska områden. Vi är därför inte helt nöjda utan är också intresserade av vad besökarna vill göra med begagnade bilar… Vi vill se verb!

Så vi utvecklar sökordet en gång till:

Relaterade sökord och långa svansar (long-tail keywords) på Google för sökordet 'begagnad bil'

Såja! Genom att placera frågetecknet framför nyckelordet fick vi många bra förslag och förstår nu bättre vad besökarna efterfrågar. Utveckla sökordet för att få fler förslag och mer inspiration. Detta är ett mycket effektivt och givande sätt att göra en sökordsanalys på.

Tips! Inkludera relevanta förslag i din innehållsplan och använd dessa långa svansar (long-tail keywords) som underrubriker i din SEO-text, om det är möjligt.

Rubriker

Huvudrubriken H1 är extremt viktig i en SEO-anpassad text. Det är elementet som beskriver vad målsidan handlar om. Det är därför logiskt, och ett grundläggande kriterium, att ditt nyckelord förekommer här. Utöver detta har en bra SEO-text ett starkt fokus på sökfrågan, och därmed ska du endast ha en H1 för varje målsida.

De övriga rubrikerna ska antingen vara H2:or eller andra underrubriker, så att det blir en logisk struktur för innehållet. Som redan konstaterat kan du inkludera relaterade söktermer och långa svansar i dina rubriker när det är vettigt.

Lägg till bilder och/eller videor som kompletterar texten

Texter på webben kan utnyttja multimedia på ett mycket mångsidigare sätt än fysiska dokument, vilket kan göra innehållet extremt bra. När du skriver SEO-texter ska du därför komplettera text med bra bilder, videor eller någon annan typ av multimedia.

Ett bra exempel är den här videon av Studentum. Den passar bra in här då den sammanfattar flera punkter som diskuteras i detta inlägg.

Google vill leda sina besökare till de bästa sökresultaten och ibland kan detta betyda att någon form av multimedia är just det besökaren är ute efter. Alla kanske inte direkt är ute efter en video, men många skulle ändå uppskatta om det skulle finnas en som stöd till texten.

Utöver detta kan olika former av multimedia engagera användaren effektivare än om det endast är text, vilket kan förbättra vissa av webbsidans KPI:er så som:

 • Tiden som besökaren spenderar på ditt inlägg
 • Bounce rate
 • Förbättrad konverteringsgrad i vissa fall
 • Scroll depth

Läs mer om hur bildoptimering förbättrar dina SEO-texter.

Lättläst text

För att göra texten sökmotorvänlig ska den också vara lättläst. Faktum är att vi läser 25% långsammare från skärmar jämfört med fysiska dokument, vilket innebär att läsbarhet är extremt viktigt.

Men vad gör egentligen en text lättläslig?

Först och främst måste texten flyta bra och ha ett bra flow, men det finns några regler du kan följa för att göra innehållet lättläsligt:

 • Använd punktlistor, tabeller och andra sätt för att bryta brödtexten. Dessa ska samtidigt fungera som effektiva metoder för att betona viktigt och väsentligt innehåll för besökaren.
 • Skriv korta meningar och paragrafer. Helst ska du inte ha fler än 5 rader text per paragraf.
 • Använd enkla ord så att läsaren inte behöver lägga tid på att tänka över svåra ord.

Om du är skicklig på att skapa pauser i texten med hjälp av kommatecken kan du göra det istället. Det behöver alltså inte nödvändigtvis vara korta meningar som gör texten lättläst.

Undvik instoppade sökord (keyword stuffing)

Keyword stuffing, dvs. onaturlig upprepning av nyckelord triggar alarmsignaler hos Google, samt gör texten onaturlig och svårläst. SEO-texter handlar alltså inte om att upprepa samma termer om och om igen, vilket det gjorde för väldigt många år sedan.

För att undvika keyword stuffing är mitt främsta tips att börja skriva utan att tänka på nyckelord. Skriv en naturlig text så blir det bra. När du är klar med texten kan du sedan dubbelkolla att du har inkluderat relaterade termer och fraser som du hittade i din nyckelordsanalys.

Ett annat tips är att använda synonymer för att skapa variation i texten. Om du märker att du upprepar vissa ord onaturligt mycket kan du istället använda dig av synonymer för att förbättra texten.

SEO-textens längd ska vara optimal

Du ska även undvika tunt innehåll (thin content) för att ditt innehåll ska anses relevant av sökmotorn.

Men hur mycket måste du skriva? Jag brukar tänka såhär:

Du får en vettig indikation genom att kolla hur mycket innehåll de andra sidorna, som redan finns på topplaceringarna för ditt nyckelord, har. Google har ju redan spenderat flera år för att avgöra vilka resultat som är bra för nyckelordet, så du kan utgå från att skapa lite mer innehåll än genomsnittet. Men ta detta tips med en nypa salt, och tänk hellre på att du skapar tillräckligt mycket innehåll för att möta besökarnas förväntningar.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att du inte ska tänka för tekniskt när du börjar producera SEO-texter. Fokusera istället på att möta besökarnas sökintention för det nyckelord du optimerar för. Du kan sedan använda dig av de ovanstående tipsen för att lämna ledtrådar till sökmotorer om innehållets fokus och relevans.

Jag hoppas dessa tips hjälper dig att komma igång med optimeringen. Lycka till!

Tomas

Passion för SEO, CRO och i princip allt inom e-business.
Följ med mina tankar här på seo-tips.se