35 tips för sökmotoroptimering av hemsidan

Att synas på Google kräver en del optimering om du vill utnyttja sökmotorns alla egenskaper, samt ranka på topplaceringarna för dina sökord. Därför har jag listat 35 effektiva tips för att SEO-optimera din hemsida.

Med tanke på att de TOPP TRE organiska resultaten på Google i genomsnitt får omkring 60% av alla klicks är det just där du vill placeras, så häng på!

Tipsen nedan är speciellt för dig som behöver hjälp med SEO och vill sökoptimera hemsidan gratis, med en steg-för-steg guide, utan hjälp av konsulter.

1. Indexeras dina sidor av Google?

Om dina sidor inte indexeras av Google så kan du inte heller synas där, så enkelt är det. Mitt första tips är därmed grundläggande teknisk-SEO, att se till att innehållet du vill ranka för indexeras av sökmotorn.

Det lättaste sättet att kolla detta är via Google Search Console verktyget, där du kan se hur många av din sidor indexeras och hur många inte gör det.

Exempel bild på search console indexerade sidor

Alla de sidor du vill driva trafik med via sökmotorn ska vara indexerede (”Valid” i Search Console vyn). Alternativt kan du göra det manuellt på Google genom en sökning som denna: “site:seo-tips.se” (med din domän).

Exempel på Google index koll via sökmotorn

Som du kan se i bilden ovan kommer sökmotorn nu att berätta hur många indexerade sidor den hittar för domänen (28 stycken i exemplet ovan).

2. Sökord i URL:en

Att ha sökordet i URL-adressen för varje målsida är också viktigt. Det betyder inte att ditt domännamn måste inkludera sökordet. Använd ditt varumärke för ditt domännamn. Google är smart nog att förstå att företagsnamn inte alltid har sökord i sina namn.

Men, alla dina inlägg och målsidor ska i bästa fallet ha det sökord de är optimerade för i sina unika URL-adresser.

3. Logisk webbarkitektur

Mitt nästa tips är att planera webbarkitekturen så att dina URL-adresser blir sökmotorvänliga. För att uppnå detta ska du tänka på att dina URL:er ska vara precisa, undvik därför:

 • Upprepningar av ord
 • Onödiga tecken och ord
 • Ologiska kategorier och tecken

Det betyder dock inte att det bästa är en platt URL-struktur. Speciellt för komplexa sidor (t.ex. webbshops) är djupa kategoriserade strukturer med flera undersidor bättre för att uppnå en logisk struktur.

Logisk URL-struktur är bra för SEO

4. Har du en XML-webbkarta?

En XML-webbkarta (eller sajtkarta) är ett sätt att tydliggöra för sökmotorer vilka sidor du har på din webbplats. I webbkartan kan du alltså specificera vilka sidor som ska indexeras (dvs. synas på Google) och vilka som inte ska göra det.

Du kan klara dig bra utan också, speciellt om du har en effektiv intern länkstrategi, men sajtkartan är rekommenderad oavsett, särskilt om du har en stor och komplex webbplats.

5. Har du HTTPS implementerat?

Om det fortfarande står http:// i dina URL är det dags att migrera till HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure).

Redan år 2017 började vissa webbläsare (t.ex. Chrome) markera sidor som saknade HTTPS som osäkra sidor. I praktiken betyder detta att det i URL-fältet står “Not secure”.

HTTPS gör att sidan ser pålitlig ut för besökaren eftersom webbläsaren inte visar "not secure" texten

Genom att fixa detta på din domän kan du förbättra bounce rate och få mer värde av den organiska trafiken du redan genererar, vilket indirekt även kan påverka dina placeringar.

6. Ranka för rätt sökord (sökordsanalys)

Att ranka för rätt sökord (nyckelord) är kanske mitt viktigaste sökoptimeringstips. Det kan låta intetsägande, men är i många fall ett verkligt problem för många hemsidor.

En bra tumregel tycker jag är att vara så specifik som möjligt med tanke på vilka sökord du prioriterar i din SEO-strategi.

Exempel: Om du säljer vandringsskor är det dyrt och onödigt att försöka ranka för sökordet ‘skor’. Det kommer att vara mer eller mindre omöjligt att både ranka och få bra konverteringsgrad med sökordet ‘skor’, om du endast kan erbjuda vandringsskor.

I din sökordsanalys ska du därför fokusera på mer specifika nyckelord som är väldigt relevanta för just dina produkter eller tjänster. Det ger mer nytta jämfört med att kämpa för att ranka för högtrafikerade och mindre relevanta sökord.

7. Unik SEO-titel med nyckelord

SEO-titel (title-tag) är titeln som syns för varje sökresultat på Google och kan vara avgörande om du hamnar, eller stannar kvar, på första sidan i SERP:en (Search Engine Ranking Page).

Title tag (SEO-titel) syns i Google sökresultaten.

…och koden ser då ut såhär:

HTML koden för din SEO-titel (title tag)

Några tips för bättre SEO-titel:

 • Den ska alltid inkludera målsidans primära nyckelord.
 • Den ska vara fängslande och få besökarna att klicka på just ditt sökresultat

8. Nyckelord i rubriker (h1, h2, h3 osv.)

Rubriker har även en viktig plats bland mina sökmotoroptimeringstips. Den absolut viktigaste rubriken på dina målsidor är huvudrubriken H1. Det är nämligen ett av de primära elementen som sökmotorer använder för att avgöra vad ditt innehåll handlar om.

Sökoptimerad titelstruktur H1 och H2 förklarat

Kolla därför att du har nyckelordet i dina H1:or på alla målsidor och att du endast har en huvudrubrik på varje sida för att undvika dubbletter. I de övriga rubrikerna (h2, h3 osv.) kan du mer fritt använda dig av relaterade sökord.

Ett tips för att sökoptimera rubriker är att använda långa svansar (long-tail keywords) när det är relevant. Det är alltså längre fraser som har sökningar och inkluderar nyckelordet.

9. Optimera dina SEO-texter

Utöver rubrikerna är även SEO-texten (övriga innehållet) viktigt för att sporra din synlighet på sökmotorer.

Så hur skriver du bra SEO-texter?

Sökmotorvänligt innehåll innebär att du har fokus på det nyckelord som du skapar en målsida för. Det betyder dock inte att du upprepar ett nyckelord om och om igen i texten.

Bra SEO-texter innehåller bland annat följande punkter:

 • Relaterade sökord till nyckelordet.
 • Synonymer.
 • Långa svansar (long-tail keywords).
 • Lättläst text.
 • Korta paragrafer och meningar.
 • Sökordsdensitet mellan 1-3% (dvs, hur ofta nyckelordet upprepas). Detta varierar dock beroende på sökord.

Sist men inte minst, ha koll på sökintentionen och strukturera innehållet enligt den. Du vill ju att besökarna hittar det de letar efter och att deras viktigaste frågor besvaras snabbast möjligt.

10. Ren sökmotorvänlig HTML-kod

Försök alltid hålla HTML-koden för dina sidor ren och utan onödiga taggar, som t.ex. taggar som enkelt kan följa med när du kopierar text till textredigeraren. Om du har en IT-avdelning ska du vara noga med att berätta för dem hur viktig en ren html-kod kan vara för sökmotoroptimering.

Summa summarum, alla onödiga koder och taggar i din HTML ska bort! Ju renare, desto bättre.

11. Fixa till tunt innehåll (thin content)

I SEO-branschen är det mycket snack om att innehållet ska vara långt för att nå topplaceringarna, vilket är delvis sant. Ju längre desto bättre så att säga.

Trots att generell statistik indikerar detta, så är det dock inte alltid så. Jag har själv varit med om optimeringar där det totalt motsatta har resulterat i bättre rankings.

Det handlar främst om att undvika tunt innehåll (thin content). Se alltså istället till att du har tillräckligt mycket innehåll.

Hitta inspiration till innehållets optimala längd genom att se hur långt innehåll sidorna i topplaceringarna för ditt nyckelord har. Google har ju länge försökt hitta de bästa resultaten för olika sökord, så de som toppar sökresultaten är ett bra utgångsläge för ditt sökord.

I de flesta fall ska man nog ändå räkna med mer än 500 ord per inlägg (men som sagt – söktermen avgör)

12. Lägg till multimedia för bättre UX och uppmärksamhet

Bra innehåll kräver ofta mer än endast välskrivna SEO-texter, vilket även Google är mycket medveten om. Olika typer av multimedia (bilder, videon osv.) är därför något som de värdesätter och som påverkar dina rankings.

Fråga dig själv:

 • Kan bilder göra innehållet bättre, mer lättsamt och mer lättförståeligt?
 • Kan ett diagram, en punktlista eller en tabell göra innehållet lättare att konsumera?
 • Förväntar sig besökarna att se en video på sidan?

Olika former av multimedia kan göra sidan snyggare samtidigt som de hjälper att kommunicera texten. Tillsammans bildar de därför ett vinnande koncept.

13. Sökmotoroptimera bilder (alt-text & storlek)

Trots att teknologins utveckling har lett till smartare maskiner, så är bilder än idag ganska svåra att förstå för en maskin. Därför måste du sökmotoroptimera dina bilder så att sökmotorn förstår vad dina bilder visar.

Tips för sökmotoroptimering av bilder:

 • Bildfilen ska inkludera ord som beskriver vad man kan se på bilden.
 • Alt-texten ska beskriva specifikt vad man kan se på bilden (helst ska du även hitta ett naturligt sätt att inkludera nyckelord i alt-texten).

Bildfilens namn och alt-text visat i html koden

På det här sättet kommer sökmotorerna att förstå det visuella innehållet på din webbsida och du ökar sannolikheten för att bilderna även visas i bildsökningar.

14. Bli av med duplicerat innehåll

Varje sida du skapar på din hemsida är unik och har ett speciellt syfte. Liksom besökarna förväntar sig sökmotorerna att hitta unikt innehåll på varje målsida på din webbplats.

En snabb och smidig “copy/paste strategi” fungerar alltså inte när du skapar nya inlägg. Det enda det gör är att innehållets kvalitet försämras och du riskerar av att straffas av Google för duplicerat innehåll (duplicate content).

För att kolla om du har sidor med samma innehåll kan du använda dig av verktyg som exempelvis Siteliner. Verktyget går genom alla sidor på din domän och hjälper dig hitta identiskt innehåll (duplicate content) på dina sidor.

15. Använd kanoniska länkar vid behov

Webbshops lider ofta av duplicerat innehåll eftersom en produkt kanske fås i flera olika färger, och alla behöver sin egen URL. Innehållet är alltså 99% samma för dessa sidor då endast färgen skiljer produkterna åt. I detta fall ska du bekanta dig med kanoniska länkar (canonical URL). Markera den “primära versionen” så att du undviker problem med duplicerat innehåll.

16. Plagiera inte

Du ska också se till att du inte kopierar innehåll från andra webbplatser eftersom:

 • Det är fult, usch!
 • Google gillar inte plagiering.

Så om du vill ranka på Google är det mycket effektivare att skapa ditt eget unika innehåll. Innan du blir nervös över detta ska jag förtydliga vad jag menar.

Det är helt naturligt att kopiera korta textsnuttar från andra hemsidor när det är naturligt, som till exempel när du citerar någon. Om du vill vara på den säkra sidan kan du alltid länka till originalkällan.

17. Bli av med sidor som inte presterar

Har du “döda sidor” (dead weight pages)? Det är sidor som knappt driver någon trafik till webbplatsen och har noll SEO-värde. Då kan det vara bättre att göra sig av med dem.

Genom att göra dig av med dem kan du få dina viktigare inlägg att prestera bättre, eftersom att helhetskvaliteten av innehållet på webbplatsen ökar.

Innan du börjar rensa dina dåligt presterande inlägg ska du först för varje enskilt inlägg avgöra om de ger något värde för besökaren. En sida som inte genererar mycket organisk trafik kan nämligen ändå vara mycket värdefull för vissa besökare (t.ex. support-sidor).

Några lösningar:

 • Radera sidor som varken driver trafik eller ger något värde till dina besökare.
 • Markera med en noindex-tagg när sidan inte driver organisk trafik men är värdefull för besökarna.
 • Behåll sidan indexerad om den har låg trafik endast på grund av att den syns på Google för relevanta sökningar som knappt har någon sökvolym. Den är ju relevant, håll den kvar!

18. Skaffa inlänkar genom länkbygge

Off-site SEO, eller mer specifikt länkbygge, är definitivt en av de viktigaste tipsen för sökmotoroptimering. Länkar kan nämligen avgöra om dina sidor syns på Googles topplaceringar eller inte.

Google ser inlänkar som en typ av kvalitetsstämpel. Om någon länkar till din sida måste det ju betyda att din sida har värdefull information som eventuellt andra besökare också gillar. Därför har en sida med flera inlänkar större benägenhet att placeras högre i SERP.

Du kan försöka att få länkar till din hemsida bland annat genom att:

 • erbjuda din hjälp som gästbloggare;
 • fråga om dina samarbetspartners är villiga att länka till din sida;
 • eller se om du hittar relevanta länklistor var din sida skulle passa in.

19. Intern länkstruktur och ankartexter

Till skillnad från inlänkar har du full kontroll över dina interna länkar på din sida. Det är alltså länkar som går från en sida på din domän till en annan sida på din domän.

Interna länkar är effektiva för SEO eftersom:

 • De passerar länkvärde, vilket du kan styra till dina viktigaste sidor genom att prioritera dem i din interna länkstrategi.
 • Du kan tydliggöra för sökmotorer vad dina sidor handlar om m.h.a. nyckelord i ankartexter (anchor text).

20. Fixa brutna länkar

Som konstaterat påverkar länkar din synlighet på Google, oavsett om det handlar om sidans interna länkstruktur eller inlänkar till din sida. Därför är det viktigt att se till att du inte har brutna länkar, dvs. länkar som inte leder någon vart – oftast till en 404-sida.

Speciellt om du länkar mycket till andra webbplatser från dina inlägg så kan det med tiden skapas brutna länkar på dina sidor.

Du kan använda dig av olika verktyg för att snabbt och smidigt hitta brutna länkar. Några exempel på sådana gratisverktyg är:

 • Screaming Frog är ett utmärkt verktyg som skapar en rapport så du kan hitta domänens alla brutna länkar på en gång.
 • Check My Links är ett Chrome-tillbehör som kan identifiera alla brutna länkar på en specifika URL du besöker.

På detta sätt ökar du chansen att dina sidor sidor rankar för rätt sökord.

21. Länka till relevanta sidor av hög kvalitet

I många typer av inlägg lönar det sig också att länka utåt till andra domäner. Du ska helst länka till starka kvalitetsidor, eftersom du vill att din sida ska associeras med “pålitliga” sidor.

Vad som klassas som pålitliga källor varierar mycket baserat på vilken bransch du är i, men generellt sett är följande sidor bra “kvalitetsstämpel”:

 • Kända auktoritära webbplatser
 • Statliga sidor
 • Tips! …sidor som slutar på .gov eller .edu

Tänk att utgående länkar är i princip ett sätt att “bevisa” sökmotorer att ditt innehåll baseras på trovärdiga källor.

22. Kontaktinformation, om oss- och policy sidor

Som det framgår ovan är trovärdighet en allt viktigare faktor som påverkar dina rankings. Som SEO-gurun Brian Dean påpekar finns det flera signaler som Google beaktar för att avgöra webbplatsens trovärdighet, bland dessa:

 • Länkar till dina policy-sidor (terms & conditions o.dyl.)
 • “Om oss-sida” finns lätt tillgängligt
 • Kontaktinformation
 • Referenser / källor i vissa typer av inlägg

Se därför till att du har dessa lättåtkomliga till exempel i sidfoten.

23. Kundomdömen (reviews)

När var senaste gången du shoppade online? Eller senaste gången du skulle hitta ett ställe att äta på? Läste du kundomdömen innan du gjorde ditt slutliga beslut? Det gjorde jag.

Det är kanske inte alltid relevant men i flera situationer, speciellt inom webbshopping, kan kundomdömen vara essentiella för att locka kunder till just din hemsida.

Kundomdömen kan påverka hur relevant din sida anses vara för besökaren

Kundomdömen kan också ha en inverkan på dina rankings, speciellt när det gäller lokala företag. Detta kan du läsa mer om nedan under rubriken lokal-SEO.

Utöver rankings kan det även påverka CTR (Click Through Rate) för dina målsidor i sökresultaten.

Jag rekommenderar jag opartiska sidor såsom Trustpilot, Facebook och Google reviews för att samla kundomdömen. Google My Business-profiler kan nämligen visa omdömen från dessa, vilket skapar en trovärdig look.

24. Optimera för E-A-T uppdateringen

Den så kallade E-A-T (Expertise, Authoritativeness & Trustworthiness) uppdateringen från Google lanserades år 2018 och har som mål att belöna sidor som är av högre kvalitet. Men hur kan du uppdatera sidan för att leva upp till denna standard?

 • Inkludera information om författaren i dina inlägg, inklusive namn, titel och expertområde.
 • Länka dessa till en biografisida om författaren, på webbplatsen.

Google försöker även identifiera med olika signaler om författarna verkligen är experter inom området. Satsa på personlig varumärkesbyggande av författarna på sidan och branda dem som experter inom området.

En bra början är att se till att profilerna i sociala medier bekräftar att personen har denna expertis, men även gästbloggande och artiklar på andra sidor kan ha en positiv inverkan.

25. Gör hemsidan snabbare (laddningstid)

Studier visar att vi förväntar oss att webbsidor laddas inom 3 sekunder, varefter sannolikheten att vi lämnar sidan ökar markant. Omkring 40% lämnar sidan efter 3 sekunder inom webbshopping! Därför värdesätter Google laddningstider och har det som en rankingfaktor.

Snabbhet är därför också en essentiell del av konverteringsoptimering. Ju längre sidan laddar, desto färre besökare kommer att stanna på sidan = färre potentiella konverteringar.

Jag rekommenderar Googles Page Speed Insights för att analysera webbsidans snabbhet, eftersom verktyget:

 • Är väldigt användarvänligt.
 • Ger bra tips på vad du förbättra på din hemsida.

Ofta är orsaken caching, långsam server, tunga bilder, wordpress teman, render-blocking m.fl. Gör testet så vet du vad du kan optimera på sidan.

Läs sedan inlägget om hur du kan göra din hemsida snabbare.

26. Komprimera dina bilder

Som en fortsättning till stycket ovan vill jag vill betona bildkomprimering, eftersom bilder ofta är orsaken till tröga laddningstider medan själva optimeringen är enkel och belönande. Så gör följande:

 • Ladda upp endast så stora bilder du behöver.
  Om till exempel innehållssektionen på dina sidor är 800px brett ska du inte ha större bilder än så i dina inlägg.
 • Komprimera den skalade bilden.
  Använd komprimeringsverktyg som exempelvis TinyPNG, för att minska filstorleken mellan 60-90% från ursprungliga storleken.

27. Responsiv design

Responsiv design innebär att sidan dynamiskt, pixel-för-pixel, ändrar utseende när webbläsarens fönster ändrar storlek. Det är bra för SEO, speciellt efter att mobile-first indexing lanserades år 2018, eftersom innehållet då är densamma i alla skärmstorlekar.

Liksom John Mu från Google konstaterade behöver man inte oroa sig om man har en responsiv sida.

Om du däremot har dina mobilsidor på skilda URL (t.ex. m.seo-tips.se) så måste du alltid uppdatera både mobil- och desktopversionerna samtidigt, samt se till att de har samma innehåll.

28. Mobiloptimera hemsidan

Mobile-first indexering betyder i sin korthet att istället för att se desktopversionen som den “primära versionen”, så ser Google mobilversionen som den primär.

Dina mobilversion ska därför vara sökmotorvänlig, vilket i stora drag handlar om:

 • Mobil UX, som innebär att fonter och klickbara element är tillräckligt stora och att webbsidan är användarvänlig.
 • Webbsidans laddningstid har större betydelse på grund av potentiella långsamma mobila internetförbindelser.

29. Rich snippets och strukturerad data

Rich snippets är mer detaljerade sökresultat som kan bland annat presentera:

 • Specifikationer (t.ex. för ett recept: tillagningstid, mängd kalorier o.dyl.)
 • Produkter (inklusive pris, modell, produktkategori osv.)
 • Kundomdömen från kunder

…och visa dessa direkt i sökresultaten mellan URLen och meta-beskrivningen. Nedan ser du ett exempel på hur ICA har skapat rich snippets för sitt sökresultat.

Exempel på rich snippets i sökresultaten

Du kan arbeta med rich snippets genom bruk av strukturerad data. Strukturerad data är ett sätt att markera data i HTML och på så vis göra det lättare för sökmotorer att förstå mer specifikt vad sidan innehåller. Jag kommer inte gå in i tekniska detaljer, men kort sagt ska du följa riktlinjerna på schema.org för att få det att fungera.

Strukturerad data kan därmed få dina sidor och produkter att synas på Google mer precist och mer framträdande än de normala sökresultaten.

30. Lokal-SEO

Sökmotoroptimering inom specifika geografiska områden (Local SEO) är en viktig del av processen om du driver en lokal verksamhet.

Detta innefattar upprätthållning och optimering av:

 • Google My Business profil för att synas på Sök och Google Maps med ditt företagsnamn.
 • Kundomdömen och bra ratings.

För att exemplifiera hur viktigt lokal-SEO är, öppna Google och skriv “bästa restaurang” i sökfältet. Vad ser du?

Gör samma test men denna gång skriv “la mejor comida” (som betyder bästa maten på spanska). Vad ser du nu?

Förmodligen visar den Google-kartan med en lista de bästa på lokala restauranger och deras omdömen, för båda sökfraser.

Lokal sökmotoroptimering är alltså mycket viktigt om du driver en affär, restaurang, hotell eller vilken som helst lokal verksamhet.

31. Undvik kedjor av omdirigeringar

Om du har drivit din webbplats en längre tid kanske du redan har hunnit göra en del omstruktureringar av hemsidan. I samband med dessa har du förmodligen skapat en del 301-omdirigeringar (redirects) och då finns en chans att du har skapat kedjor av omdirigeringar.

Exempel:
/ursprungligasidan-A > /nästäldstasidan-B > /förrasidan-C > /nuvarandesidan-D

I optimala fallet ska du ha så korta kedjor som möjligt eftersom:

 • Omkring 10% länkvärde (link equity) förloras för varje redirect, vilket är dåligt för sidans PA (Page Authority).
 • Laddningstider drabbas då webbläsaren i turordning öppnar flera URL tills den hittar den slutliga destinationen.

32. Jump links synliga i SERPen

Jump links är länkar som leder från ett ställe på sidan till ett annat ställe på exakt samma URL. De har bland annat som mål att…

 • Förbättra UX genom att leda besökaren direkt till en specifik sektion.
 • Synas i sökresultaten så att besökaren kommer direkt till den önskade rubriken.

Jump links kan synas i SERP för vissa nyckelord och fraser

Google kan nämligen använda dessa länk-taggar för att föreslå en specifik sektion för potentiella besökare redan i sökresultaten. För att exemplifiera detta kan du se hur min sida om sökordsanalys syns i sökresultaten när du Googlar “sökordsanalys verktyg”.

33. Håll webbplatsen uppdaterad

Google gillar sidor som är uppdaterade. Genom att uppdatera dina gamla sidor och inlägg med nytt innehåll kan därför ge dem en boost i rankings. Om du har en blogg är det också en bra idé att hålla den uppdaterad med nya inlägg.

Ifall du har gamla blogginlägg kan du uppdatera dem också, trots att de har ett publiceringsdatum från tidigare. Det kan dock vara smart att placera en ‘DateModified’ tagg i koden som tydliggör för sökmotorn att innehållet har uppdaterats.

34. Optimera för utvalda utdrag

Ett effektivt sätt att synas på Google, men även för att få försmak av att vara högst rankad i sök, är att alltid optimera för utvalda utdrag (featured snippets).

Utvalda utdrag brukar presenteras ovanför organiska listings till exempel om du ställer en konkret fråga. Det är då Googles algoritm strävar att hitta det bästa svaret till din fråga.

För att optimera för utvalda utdrag måste du tydligt kunna visa att du har svar på sökfrågan. Du kan läsa fler tips om utvalda utdrag i detta inlägg.

Jag tror även att optimering för utvalda utdrag är det bästa sättet att förbereda sig för voice search, som kommer förmodligen att bli vanligare även i Sverige inom de kommande åren.

35. Granska webbplatsen med jämna mellanrum

Repeat, repeat, repeat… Jo, mitt sista tips för sökmotoroptimering är att med jämna mellanrum granska hur SEO-vänlig hemsidan är.

Google gör hundratal ändringar i sina algoritmer årligen, vilket påverkar SERPen på olika sätt. Så för att dominera topplaceringarna måste du investera mycket tid till uppföljning och kontinuerlig optimering av din hemsida.

Sammanfattning:

Det var mina sökmotoroptimeringstips! Hoppas denna lista hjälper dig i processen. Lycka till med optimeringen! 🙂

Tomas

Passion för SEO, CRO och i princip allt inom e-business.
Följ med mina tankar här på seo-tips.se