Sökordsanalys

Vad är sökordsanalys?

Sökordsanalys, även kallat nyckelordsanalys, är processen där du analyserar potentialen att driva organisk trafik genom olika sökord.

Att göra sökordsanalys innebär bland annat att du utreder:

 • Hur många sökningar dina primära sökord har på Google.
 • Vilka relaterade termer och fraser ditt primära sökord har.
 • Vilka är de frågor och fraser som användarna ställer på Google för ditt sökord.

Sökordsanalys är alltså en viktig del av en SEO-analys och görs för att planlägga webbplatsens sökordsmarknadsföring för att bättre förstå användarnas sökbeteende.

Förklaringen ovan var det korta svaret på vad sökordsanalys betyder. Fortsätt läsa vidare eller hoppa vidare till den önskade sektionen via länkarna nedan:

Innehållsförteckning:

Hur gör man en sökordsanalys då?

Sökordsanalyser kan göras på flera olika sätt. Det finns nämligen flera olika verktyg och metoder för utföra en sådan analys.

I detta inlägg kommer jag att presentera några bra verktyg för att optimera din SEO och förklara hur de kan användas för olika ändamål. Men först ska jag kort förklara varför analysen är viktig.

Om du inte ännu känner till vad SEO är, så rekommenderar jag att du börjar med att läsa inlägget ’Vad är SEO?’ och återkommer sedan till detta inlägg.

Varför göra sökordsanalys?

 • Genom sökordsanalys kan du hitta flera möjligheter att synas på Google och därmed driva mer relevant och värdefull trafik till din webbplats.
 • Nyckelordsanalysen är en marknadsundersökning där du skapar förståelse för användarnas sökbeteende på sökmotorer.
 • En utförlig sökordsanalys kan därför hjälpa dig i att tillfredsställa användarnas sökintention, samt besvara deras frågor och behov när de landar på din webbsida.

Nedan får du tips på verktyg som hjälper dig i nyckelordsanalysen, hur dessa kan användas och hur du kan applicera sökorden i dina inlägg. Om du redan är klar med detta rekommenderar jag att du läser mina tips för sökmotoroptimering.

Att göra sökordsanalys med olika verktyg (guide)

Det finns flera olika sökordsanalysverktyg som används för sökmotoroptimering. SEO-experter kan ha olika preferenser gällande verktygen, men vad som är rätt och fel kan alltid debatteras.

Sökordsanalys görs ändå bäst när du kombinerar flera taktiker, eftersom det ger en mångsidig förståelse för hur människor använder sökord för att hitta information. Nedanför hittar du tips på effektiva verktyg för din nyckelordsanalys.

Sökordsanalys – verktyg

 1. Google Sökordsplaneraren AdWords keyword tool
 2. Google sökmotorn
 3. Ubersuggest
 4. Keywordtool.io
 5. Answer the Public – optimera kring frågor

1. Google sökordsplaneraren: AdWords keyword tool

Vad är Google Keyword Tool?

Googles sökordsplanerare (a.k.a. Keyword tool) är ett gratis verktyg som primärt är utvecklat för att planera och hantera AdWords-kampanjer. Inom SEO används verktyget även för att undersöka hur många som söker på ett eller flera sökord.

Verktyget är därför väldigt användbart när du planerar din SEO-strategi.

Skärmavbilden nedan visar hur Googles sökordsplanerare ser ut.

Google sökordsplaneraren Keyword Tool

I detta exempel undersöks sökordet ’SEO’ i Sverige med svenska språket i fokus. Kom ihåg att välja rätt land och språk innan du gör din nyckelordsanalys. Bilden ovan visar hur verktyget genererar idéer på relaterade sökord (omkring 260 stycken) som är värda att analysera. Du kan även se antalet sökningar månadsvis, både det totala antalet (blåa stapeln) och mobiltrafikens andel (röda stapeln). Om du trycker på ’Download keyword ideas’ får du alla resultat direkt i Excel eller Spreadsheets, vilket gör det behändigt att bearbeta datat.

Vad är Keyword planners primära egenskaper?

Se antalet sökningar på Google för ett sökord

Sökordsplanerarens primära fördel är att du kan få reda på hur ofta olika sökord söks på på Google, månadsvis. Mängden sökningar som presenteras här är ett avrundat medeltal, vilket betyder att den snarare ger en överblick på ungefärliga månatliga sökningar än exakta antal. Det är därmed ett optimalt verktyg för marknadsundersökning och för att utreda potentialen för olika sökord baserat på mängden trafik de kan generera.

Hitta idéer och relaterade sökord med keyword planner

En annan fördel med verktyget är möjligheten att hitta relaterade sökord som också är värda att synas för, och som kan sporra rankingen ytterligare för ditt primära sökord. Relaterade sökord hittar du genom att kolla på keyword ideas sektionen, som även presenterades i skärmavbilden ovanför. Den skapar automatiskt en lista på sökord som Google anser är relaterade till det, eller de, sökord som du placerat i sökfältet.

För att få maximal nytta utav din analys på keyword planner lönar det sig att gå igenom alla idéer den föreslår. Målet här är att identifiera viktiga relaterade sökord som borde inkluderas som sekundära sökord i ditt inlägg.

Bemärk att många av Googles förslag är mycket irrelevanta för just dig. Beakta därför endast de sökord som är relevanta för dig.

Long-tail keywords – Långa fraser som inkluderar ditt primära sökord

Något av det värdefullaste du hittar genom sökordsplaneraren är längre fraser som inkluderar ditt primära sökord. Dessa kallas även för långa svansar eller long-tail keywords på engelska. Ett enkelt sätt att göra detta är att du:

 1. Laddar ner keyword planners idéer på ett Excel ark.
 2. Använder sökfunktionen för att söka fram alla idéer som inkuderar ditt sökord.
 3. Ögnar igenom listan med idéer och skriver ner alla längre fraser och frågor du hittar, inklusive sökvolymer.

Trots att sökvolymerna inte är så stora för dessa så är det ett väldigt bra sätt att driva relevant trafik till webbplatsen. De långa svansarna har dessutom ofta lägre konkurrens då de inte är lika populära sökord.

2. Sökordsanalys direkt på Googles sökmotor

Att göra en sökordsanalys “manuellt” direkt på Google är ofta underskattat. Det primära målet med sökmotoroptimering är ju att synas på sökmotorer. Vad är då bättre än att kika på hur de som redan syns där gör?

Så hur sker en sökordsanalys på Google?

SEO-titlar och meta-beskrivningar

Kolla vad det står på sökresultatens SEO-titlar (title-taggar) och meta-beskrivningar (även kallat SEO-beskrivning) när du söker på ditt sökord. Dessa är alltså de rubriker och beskrivningar du ser för varje sökresultat på Google. Meta-titlar är speciellt användbara för att få inspiration eftersom de är starkt kopplade till ditt sökord, de får redan en massa klick och anses därmed relevanta av Google.

Relaterade sökningar

Något annat viktigt att kolla är sektionen ‘relaterade sökningar’ nedanför sökresultaten. Kolla om hittar några nära besläktade termer och fraser bland de relaterade sökningarna. Du kommer att hitta idéer till teman ditt inlägg borde behandla samt möjligtvis inspiration till rubriker, frågor och innehåll du kan använda i din text.

Ett exempel är detta inlägget. Det diskuterar sökordsanalys men inkluderar även sökord som Google anser vara relaterade till ämnet ‘sökordsanalys’.

Relaterade sökningar på Google sökmotorn

Ubersuggest och Keywordtool.io är verktyg som kan hjälpa dig att hitta dessa förslag snabbt och smidigt, som du sedan direkt kan överföra till ett excel ark. Du kan läsa mer om dessa verktyg nedanför.

Analysera konkurrerande inlägg

Ett annat sätt att göra sökordsanalys på är att besöka sökresultaten på första sidan. Undersök vad de högst rankade inläggens fokus är, vad de diskuterar och hur ofta primära och sekundära sökord upprepas. Detta är tidskrävande och kan vara till större nytta om du optimerar redan existerande inlägg.

Undersök bland annat följande faktorer:

 • Vilka teman är i fokus i deras rubriker?
 • Hur ofta förekommer det primära sökordet i rubriker?
 • Vad är sökordsdensiteten? (dvs. hur ofta förekommer sökordet)
 • Nämner de många branch-/produktrelaterade termer som du inte tänkt på?

I princip gäller det att få inspiration till teman och termer som ofta är i fokus i dessa inlägg. Om denna information toppar resultaten är det något användarna förmodligen gillar. Nu ska du endast göra det bättre.
OBS! Duplicera inte!

3. Ubersuggest – en online sökordsplanerare för att hitta idéer på sökord

Ubersuggest är ytterligare en sökordsplanerare som är lätt att använda och inte kräver någon inloggning. Den är därmed snabbt tillgänglig och lätt att använda samt har olika filtreringsalternativ. Detta är ett mycket bra alternativ till Google Keyword Tool eller som ett tillägg för att möjligtvis hitta ytterligare tips.

En fantastisk egenskap med Ubersuggest är att den utöver sökordsidéer även visar ’Google suggestions’, dvs. autocomplete förslag som Googles sökruta föreslår när du skriver något i sökrutan. Med detta menar jag sökförslag, som exempelvis ’göra sökordsanalys’, som illustreras i bilden nedan.

Sökord idéer mer Ubersuggest

Även med detta verktyg måste du komma ihåg att själv avgöra förslagens relevans, eftersom det kommer att finnas många irrelevanta begrepp som du inte ska beakta.

4. Keywordtool.io – få en större överblick över autocomplete variationer med ditt sökord

Ett alternativ till Ubersuggest är Keywordtool.io, som sägs generera även fler autocomplete förslag än Ubersuggest och även är omtyckt av välkända SEO-experter.

Nackdelen med Keywordtool.io är att gratisversionen inte visar sökvolymer, utan endast en lista på sökord och fraser. Trots detta är det ett effektivt verktyg, speciellt för att hitta långa fraser (long-tail keywords) som inkluderar ditt sökord. Detta hjälper dig att förstå vilken typ av information besökarna ofta efterfrågar.

5. Optimera kring frågor – bli inspirerad av Answer the public

Människor ställer en massa frågor på Google och förväntar sig att få svar direkt. Därför är sökordsoptimering kring frågor en fenomenal SEO-strategi! Men vilka frågor ställer de?

Du kan hitta vissa frågor genom att använda de ovannämnda verktygen, men tjänsten Answerthepublic.com är ett fantastiskt sätt att hitta ytterligare frågor relaterade till ditt sökord. Du behöver endast skriva ordet i sökfältet och efter några få sekunder får du upp massor med förslag på frågor som innehåller ditt sökord.

Answer the public sökordsanalys

När du trycker på ”Get questions” knappen kommer du inom några sekunder att få många förslag på frågor och fraser med ditt sökord, samt hur sökordet används med olika prepositioner osv.

Alla förslag Answer the public ger kommer inte att vara relevanta. Alla verktyg för sökordsanalys är i slutändan maskiner som ger svar på dina frågor baserat på algoritmer. Du ska därför främst använda verktyget för att hitta inspiration. Spara endast fraser och frågor som är relevanta just för ditt inlägg.

Om du utöver detta vill få reda på hur ofta dessa fraser och frågor söks på på Google kan du kopiera dem till Google Keyword Tool (sökordsplaneraren) och se hur stor potential dessa har för att generera organisk trafik till din webbplats.

Answer the public kan tyvärr inte alltid hjälpa dig eftersom den inte är lika avancerad i det svenska språket som i engelskan, men den brukar ändå generera bra tips för sökord som den söks relativt ofta på på Google, som exempelvis sökordet ”SEO”.

Tomas

Passion för SEO, CRO och i princip allt inom e-business.
Följ med mina tankar här på seo-tips.se