Utvalda utdrag i Googles sökresultat

Vad är utvalda utdrag?

Utvalda utdrag i Googles sökresultat är de svar som sökmotorn besvarar direkt i sökresultaten. De utvalda utdragen syns ofta då sökorden du skrivit är av sådan karaktär att de kan besvaras genom en kort sammanfattning och tillfredsställa sökintentionen redan i Googles sökresultat. På engelska kallas dessa för featured snippets.

Utvalda utdrag i Googles sökresultat (featured snippets)

Varför är utvalda utdrag så viktigt för din SEO-strategi?

De utvalda utdragen toppar ofta sökresultaten och får därför väldigt många visningar och klicks. Som en del av din SEO-strategi är dessa därmed extremt effektiva för att driva organisk trafik till din webbsida.

Dessa är extremt värdefulla om du har svårt att toppa de organiska sökresultaten. De ger dig nämligen en chans att få många klicks och därmed öka chansen att förbättra dina organiska placeringar för ett sökord.

Hur du optimerar dina inlägg för Googles utvalda utdrag?

För att optimera ditt innehåll för Googles utvalda utdrag kan du prova olika taktiker. Men kort förklarat handlar det om att förstå respektive sökords sökintention och sedan erbjuda det bästa sammanfattande svaret.

Några tips på hur du kan optimera dina inlägg för Googles utvalda utdrag:

  • Besvara en specifik fråga tydligt, kort och koncist.
    Den lättaste strategin för att bli vald av Google till de utvalda utdragen är att besvara specifika frågor. När du gör en sökordsanalys för dina sökord kommer du att identifiera flera frågor som är relaterade till dina sökord. Din uppgift är då att besvara dessa frågor sammanfattat (omkring 2-3 meningar) och så bra som möjligt.
  • Undersök om frågan eller sökintentionen besvaras bäst genom en textparagraf, bild eller tabell.
    Vissa sökord kanske besvaras bäst i form av normala meningar, medan andra kanske besvaras bäst genom en bild, punktlista eller tabell. Tänk därför på detta medan du optimerar och välj den metod som passar bäst för just det sökord (eller fråga) du optimerar för. Kom ihåg att bilder ska vara markerade så att Google förstår deras relevans. Inkludera därför sökorden i bildens alt-tag och helst även i filnamnet.
  • Ge sökmotorn klara indikationer om att du har svar på en fråga.
    Om du till exempel ska besvara en specifik fråga, såsom: “Vad betyder organiska sökord?”. Då ska du helst ha denna fråga markerad som en rubrik med en h-tag (t.ex. <h1>, <h2>, <h3>). Direkt efter frågan besvarar du sedan frågan med ett kort och koncist svar på frågan i en paragraf (<p>). Även strukturerad data är viktigt om du exempelvis driver en webbshop.

Dessa tips kan hjälpa dig i processen och öka din chans att bli visad som ett utvalt utdrag. Vad som visas i de utvalda utdragen kan ofta variera oftare än de vanliga organiska resultaten. Detta betyder alltså att det kan krävas mycket optimering för att positionen.

Läs mer om vad Google skriver om utvalda utdrag här eller läs flera sökmotoroptimering tips.

Tomas

Passion för SEO, CRO och i princip allt inom e-business.
Följ med mina tankar här på seo-tips.se