Vad är CRO (konverteringsoptimering)?

CRO står för Conversion Rate Optimization och betyder konverteringsoptimering på svenska. Konverteringsoptimering innebär att man försöker få en större andel besökare att konvertera på webbsidan, dvs. att fler besökare uppfyller ett mål (t.ex. ett köp).

Konverteringsoptimering (CRO) - Så beräknar du konverteringsgrad.

Vad är en konvertering?

En konvertering är ett uppfyllt mål på din webbplats. Exempel på typiska konverteringar är bland annat:

 • Antalet sålda produkter.
 • Antalet insamlade e-post addresser.
 • Antalet genererade leads, osv.

Om du säljer varor på webbplatsen kommer ditt primära mål förmodligen vara att sälja produkter. En konvertering sker alltså när en produkt säljs.

Så kanske du har andra ‘sekundära’ mål (konverteringar) som du vill spåra, till exempel insamling av e-postadresser. Sekundära målens konverteringsgrad ska du också spåra så att du kan göra datadrivna beslut när du optimerar hemsidan.

Så beräknar du konverteringsgraden

Konverteringsgraden beräknas genom att dela antalet uppnådda mål med antalet besökare:

 • Antal uppfyllda mål / Antal besökare = Konverteringsgrad
 • Exempel: 10 sålda varor / 100 besökare =10% konverteringsgrad

Att förbättra konverteringsgraden är ett av de viktigaste aktiviteterna företag har på sina webbsidor, eftersom det handlar om att få mera värde utav de besökare du redan har.

Konverteringsgrad vs. konverteringsfrekvens – vad är skillnaden?

Konverteringsfrekvensen räknas utav antalet uppfyllda mål genom antalet annonsklick (istället för besökare). Det är alltså inte direkt det samma som konverteringsgrad och används främst för att avgöra effektiviteten av annonser och kampanjer.

Google beskriver konverteringsfrekvens som:

 • Antal uppfyllda mål / Antal annonsklick = Konverteringsfrekvens

Varför är CRO så viktigt på webbsidor?

När en större andel besökare konverterar för dina mål får du naturligtvis mer värde utav trafiken du redan genererar.

CRO är alltså lösningen för att öka din ROI från alla dina marknadsföringsaktiviteter som du redan spenderar massa pengar på.

Oavsett om du driver trafik genom sökmotoroptimering, betald marknadsföring eller flera kanaler så kommer du få större avkastning på dina investeringar när konverteringsgraden ökar.

8 sätt att CRO-optimera din webbsida för fler konverteringar:

1. Optimera målsidors innehåll

CRO-optimering kan ske genom optimering av sidans innehåll och övertygande marknadsföringsmeddelanden. För att göra detta måste du ha djup förståelse för dina besökare och deras intentioner när de landar på webbsidan.

2. Optimera webbformulär

Optimering av webbsidans tjänsteprocesser handlar ofta om att jobba med webbformulär, som många webbsidor måste driva på sina webbsidor. Webbformulär är något som ofta kan förbättras när du börjar analysera dem grundligt. Webbformulär kan ha väldigt stor inverkan på konverteringsgraden.

3. Förbättra användarvänlighet och UX

Att förbättra användarvänlighet på webbplatser är en viktig del av konverteringsoptimeringen. Om användarna inte förstår din webbplats är det ju ganska svårt att få dem att konvertera. För att komma igång, fråga dig själv dessa frågor:

 • Har webbplatsen en logisk struktur och navigering?
 • Är dina webbformulär enkla och snabba att fyll i?
 • Är webbplatsen fri från tekniska fel som skapar frustration för besökaren?

Dessa är endast några exempel på frågor som kan hjälpa dig i optimeringen. Om du kan svara jakande på dem så går det förmodligen ganska bra för dig redan! Om inte, då måste du fixa problemen du hittar.

Samla också kontinuerligt feedback från dina användare för att förbättra hemsidan med användarna i fokus.

4. Öka känslan av tillit på din webbplats och tjänst

Tillit har i flertalet studier visat sig vara en av de primära faktorer som påverkar besökarnas köpintention. Webbplatsens trovärdighet är dock något som påverkas i princip av allt på din webbsida, såsom visuella intrycket, innehållets kvalitet, navigering, certifieringar osv.

5. Gör en snygg och effektiv webbdesign

Användarvänlighet och estetik är något vi människor uppskattar på webbplatser. Med bra webbdesign kan du förbättra bägge två.

Med design-tricks, såsom smart användning av färger och former, kan du göra vissa element mer framträdande än andra.

Så om ditt primära mål är att besökarna ska fylla i ett kontaktformulär ska du se till att den är mycket framträdande och går inte att missa.

6. Optimera dina CTA’s (Calls To Action)

CTA’s är alltså de fraser som har som avsikt att få besökaren att utföra en aktivitet (ditt mål). Du ska helst ha endast ett primärt mål för varje målsida så att du inte förvirrar användaren.

För att optimera dina CTA’s ska du se till att:

 • Den säljande CTA-texten motiverar användaren att vidta åtgärd.
 • Du använder dig av de ovannämnda design-tricksen för att göra din CTA framträdande.

7. Optimera kundfärder

Kundfärder och innehållsmarknadsföring (content marketing) är en central del av konverteringsoptimering, speciellt när det kommer till SEO-målsidor.

Du måste förstå dig på besökarens sökintention, i vilket skede av köpprocessen hen är vid och sedan optimera kundfärden så att den leder besökaren naturligt till att vidta åtgärder.

8. Lyssna på användarna / kunderna.

Att lyssna på användarna är ett av de viktigaste bitarna inom konverteringsoptimering. Om du har möjlighet att prata med dina kunder eller samla feedback genom chat-funktioner eller feedback-formulär på webbsidan – gör det! Lyssna på kundernas problem och tillfredsställ deras behov.

Tipsen ovan är endast några tips på hur du kan jobba med konverteringsoptmering, men redan dessa kan göra en stor förändring för din verksamhet eller blogg.

Läs vidare i artikeln Snabbare hemsida ger dig fler konverteringar och mer trafik.

Tomas

Passion för SEO, CRO och i princip allt inom e-business.
Följ med mina tankar här på seo-tips.se