Vad är nyckelord? (SEO)

Nyckelord är viktiga för webbsidans SEO-strategi. Med nyckelord menas de ord som du vill att din webbsida ska synas för på sökmotorer.

För att generera möjligast mycket organiskt trafik till webbplatsen ska du analysera vilka nyckelord (sökord) du borde fokusera på.

Kort och koncist, handlar detta om att lista ut alla de nyckelord som är relevanta och som du borde synas för. Därefter prioriterar du dem.

Denna process kallas för sökordsanalys, eller nyckelordsanalys, där du strävar att få svar på bland annat följande frågor:

  • Vilka nyckelord använder besökarna för att hitta dina produkter eller tjänster?
  • Vilka är de viktigaste sökorden för din webbsida? De sökord vars sökintention motsvarar det du kan erbjuda besökaren, ska prioriteras högst.
  • Vilka nyckelord kan generera mest relevant trafik till din webbsida? Jag vill betona ordet relevant, eftersom det är ytterst viktigt.
  • Finns det olika sätt att söka på det du har att erbjuda, t.ex. synonymer, relaterade sökord, osv.

När du är klar med sökordsanalysen har du en tydlig plan för:

  • Hur du ska skriva ditt innehåll för att besvara besökarnas alla frågor.
  • Vilka sekundära sökord och fraser kommer att betonas i rubriker och i texten generellt.

Mer om nyckelordsanalys och hur du kan göra sökorsanalys kan du läsa i inlägget: Sökordsanalys.

Tomas

Passion för SEO, CRO och i princip allt inom e-business.
Följ med mina tankar här på seo-tips.se