Vad är off-page SEO?

Off-page SEO syftar på de yttre signalerna utanför din webbplats som påverkar din synlighet på sökmotorer.

Det är alltså motsatsen till on-page SEO, vilket omfattar alla signaler på din egen domän som påverkar hur bra sidan presterar organiskt på sökmotorer.

Off-page SEO handlar främst om inlänkar och därför kan begreppet länkbygge användas som synonym till off-page SEO. Vissa snackar också om off-site SEO, men alla dessa varianter betyder samma sak.

Off-page SEO kan därmed förbättras genom att få flera domäner att länka till din webbplats. Det är dock inte endast kvantiteten av länkar som avgör, eftersom även kvaliteten bär av stor betydelse.

Länkbygge är ett av de viktigaste aktiviteterna inom sökmotoroptimering 

…kanske till och med det vikitgaste.

Detta, eftersom flera undersökningar visar en tydlig korrelation mellan antalet länkar och webbsidors rankings.

Detta är alltså något du ska ta på allvar om du vill synas på Google.

Du ska ändå komma ihåg att en välfungerande off-page strategi inte ger dig stor nytta om din on-page SEO är uselt optimerad. Du måste alltså se till att bägge områden är väloptimerade.

Läs mer om detta i inlägget: Vad är SEO?

Vad påverkar kvaliteten på webbsidans off-page SEO?

Några faktorer som påverkar kvaliteten på länkarna är:

 • Länkande domänens domänvärde (eng. DA – Domain Authority / DR – Domain Rating).
  Det finns flera verktyg som ger ett domänvärde för domäner baserat på olika parametrar. Exempel på sådana digital verktyg är Ahrefs och Moz. Trots att ingen vet hur bra dessa motsvarar hur Google värderar domäner, så ger de ganska bra indikationer på hur värdefulla domäner är med tanke antalet inlänkar de har.
 • Refererande webbplatsen har många kvalitativa inlänkar.
  Du vill få länkar från domäner som redan har många värdefulla kvalitetslänkar. Detta betyder ju att sidan har auktoritet, i alla fall i Googles ögon. När det kommer till SEO, är det just det som har betydelse.
 • Ankartexterna på länkarna ska innehålla relevanta sökord som du vill ranka för.
  Detta är viktigt för att skapa flera indikationer till sökmotorer att din sida refereras med just de sökord du vill synas få. Detta skapar just den relevans sökmotorer behöver.
 • Skaffa länkar direkt till dina viktiga SEO landningssidor.
  Har du stort fokus på landningssidor som rankar för specifika sökord ska du försöka få relevanta länkar med relevanta ankartexter att hänvisa till just de specifika landningssidans URL. På detta sätt får just den sidan högre auktoritet för relevanta sökord.